mysql 4 tuotantoon

MySQL neljäs versio on myös putkahtanut ulos Beta/Gamma kuorestaan ja on nyt tuotantoon soveltuva.
Uusina ominaisuuksina mm. kauan kaivatut transaktiot ja rivikohtaiset lukitukset.