Ficoran velvollisuudet

Ficoran virallinen vastaus verkkotunnusjärjestelmässä olleisiin ongelmiin.

Hei,

heti alkuun pahoittelemme sitä, että emme ole pystyneet vastaamaan kaikkiin sähköpostiviesteihin välittömästi meille tulleen erittäin suuren sähköpostimäärän vuoksi.

Siltä varalta, että ette vielä ole saaneet selvitystä maanantaiaamuna 1.9. esiintyneisiin ongelmiin verkkotunnusten rekisteröinnissä, tässä asiaa koskeva selvitys

XML-tiedostojen järjestelmään lukemisen jälkeen kaikkien palveluntarjoajien osalta hakuprosessia ei pystytty viemään läpi järjestelmän erittäin suuren kuormituksen vuoksi, vaan hakuprosessi keskeytyi. Missään vaiheessa hakemusten läpimeno ei pysähtynyt kokonaan, vaan myös suurimman kuormituspiikin aikana sekä palveluntarjoajien tiedostomuotoisia hakemuksia että yksittäisiä verkkotunnuksia koskevia hakemuksia läpäisi sattumanvaraisesti järjestelmän verkkotunnusten myöntämiseen saakka.

Verkkotunnusjärjestelmässä ei ole todettu virheitä, jotka olisivat aiheuttaneet hakuprosessien keskeytymisen, vaan hakemusten käsittelyn keskeytysten on voitu todeta johtuneen yksinomaan järjestelmän erittäin suuresta kuormituksesta heti avaamisen jälkeen. Hakemukset etenivät pääsääntöisesti ilman häiriöitä verkkotunnusjärjestelmän hakuprosessissa heti kuormituksen hiukan vähennyttyä.

Järjestelmän ominaisuuksiin kuuluu, että verkkotunnukset pysyvät lukittuna etukäteen määritellyn enimmäislukitusajan (42 min), vaikka hakuprosessi keskeytyisi. Tällöin kukaan ei pääse hakemaan lukittuja verkkotunnuksia ennen lukitusajan kulumista, ei edes lukituksen aikaansaanut hakija. Lukittuneet verkkotunnukset palautuvat haettavaksi, kun lukituksen enimmäisaika on kulunut.

Viestintäviraston näkemyksen mukaan verkkotunnusjärjestelmä on kohdellut kaikkia palveluntarjoajia tasapuolisesti. Kuormituksen aiheuttamien käyttöhäiriöiden ei ole voitu todeta kohdistuneen erityisesti joihinkin palveluntarjoajiin, vaan sattumanvaraisesti kaikkiin palveluntarjoajiin. Ylikuormituksen aiheuttamat käyttöhäiriöt kohdistuivat myös yksittäisten verkkotunnusten hakijoihin.

Verkkotunnuslain mukaan verkkotunnus myönnetään sitä ensin hakeneelle. Verkkotunnuksen maksaminen on lain mukaan hakemuksen käsittelyn edellytys. Verkkotunnushakemus on tehty, kun hakemusprosessi on kokonaisuudessaan viety läpi ja verkkotunnus on maksettu. Verkkotunnuksen lukittuminen hakijalle hakuprosessin ajaksi ei yksinään luo hakijalle mitään etuoikeutta tunnukseen, ellei hakemusta tehdä loppuun saakka.

Toivon, että saitte hakemanne verkotunnukset rekisteröidyksi ja pahoittelen vielä vastauksen viipymistä !

Ystävällisin terveisin,

Merja Saari
Yksikön päällikö
VIESTINTÄVIRASTO